คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) เฉพาะรอบที่ 1 และ 3 เพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร จำนวนรวม 292 คน

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio (รอบ 1/2) ปีการศึกษา 2567   CLICK

สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครแต่ละโครงการเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Website ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัคร TCAS รอบ 1/2